placeholder

 Corona? Nej tak! 

 Globeteam har udviklet en løsning, der hjælper offentlige og private virksomheders  medarbejdere med at håndtere fysisk afstand i Corona-tiden.

Social ansvarlighed | Hurtig implementeringstid | Privacy Compliance | Standard infrastruktur 

_
Situation

Mange virksomheder, offentlige kontorer og ministerier står over for en vigtig opgave med at sikre, at arbejdspladsen er klar til en gradvis og sikker genåbning de kommende uger. Men hvordan sikrer man som virksomhed, at der ikke er flere ansatte eller gæster til stede i de enkelte bygninger, end der er plads til i Corona-tiden? Vores team har handlet hurtigt og udviklet en særlig IT-løsning, der hjælper virksomheder med at leve op til kravene om fysisk afstand.

_
Løsning

Vi har omstruktureret en eksisterende løsning ved bl.a. at tilpasse trianguleringsalgoritmer, så vores løsning understøtter COVID19-situationen og det danske samfunds aktuelle behov for at efterleve fysisk distance. Ved hjælp af flere forskellige Microsoft-teknologier behandler algoritmerne enorme mængder data hentet fra bagvedliggende Cisco-infrastruktur. Har du ikke allerede nødvendig Cisco, kan vi også hjælpe med dette, så du hurtigt kan komme i gang med at implementere løsningen.

_
Fremtid

Vores løsning retter sig ikke mod en specifik branche eller type af erhverv, privat eller offentlig. Vi tror på, at der efter COVID19 vil være et generelt behov for at synliggøre, forstå og efterleve krav om antal mennesker, der må opholde sig sammen forsvarligt og sikkert. I fremtiden vil en udvidelse af løsningen, kunne bruges til at løse udfordringer som madspild i kantiner og optimere anvendelse og sikring af bygninger samt nedbringe omkostninger til drift, varme og dermed C02 fodaftryk.

 Data fra IT-løsningen udstilles i et overskueligt dashboard, hvor brugeren præsenteres for et anskueligt billede af antal observationer per bygning eller  per etage. Løsningen kan efter behov udvides til at indikere antal observationer per rum indenfor en estimeret præcision på 3,5 meter.

 Foruden dashboard-adgang kan data udstilles ved hjælp af et API med mulighed for automatisk udtræk af data til tredjeparts system – fx Power BI,     Qlick eller Tableau.

 Data kan desuden tilpasses den enkelte virksomheds behov og endeligt vises i realtid med ned til 2 minutters forsinkelse.

Dashboard til synliggørelse

Visuelt kunne se antal i  bygningerne på kort

Rapport

Udtræk i rapport form

integration til 
BI-system

Udtræk af data til andre systemer f.eks. virksomhedens BI-system

tid og dato

Filtrering af data baseret på nøjagtigt den dato og tid som man ønsker

Globeteams IT-Løsning er målrettet alle virksomheder eller offentlige institutioner, som kan se fordelen i at få digital støtte til at leve op til myndighedskravene om blandt andet social afstand. Løsningen vil i mange tilfælde kunne etableres på allerede eksisterende infrastruktur-komponenter.

”Vi udviklede løsningen oprindeligt, fordi flere kunder gerne vil have bedre indsigt i, hvordan deres bygninger bliver brugt og udnyttet af medarbejdere og gæster. Men i forbindelse med udbruddet af COVID19 har vi modificeret og fokuseret en del af løsningen til at understøtte et aktuelt behov hos virksomhederne, og vi kan implementere løsningen relativt hurtigt. Løsningen kan implementeres på virksomhedens intranet, i en eksisterende applikation eller i en applikation, vi udvikler for kunden,” siger konsulent Jacob Elkjær fra Globeteam, der er en af mændene bag systemet.

Alle data er fuldstændigt anonymiserede, så det er ikke muligt at følge en enkel medarbejders fysiske aktivitet, ligesom det ikke muligt at se, hvem der er tilstede i de enkelte lokaler.


Læs pressemeddelelse

Kontakt Jacob Elkjær eller udfyld kontaktformularen for at høre mere